Domain mới == VNXXX.APP ==
Nếu không truy cập đc website. Hãy dùng app == 1.1.1.1 ==

    Tắt đèn
    Báo lỗi
    3 lượt xem

Mùa “thẩm định” năm nay lại đến. Đã ba năm kể từ khi tôi gia nhập công ty. Công ty chúng tôi có một hệ thống tiền lương hàng năm và tiền lương của năm tới được xác định bởi sự đánh giá tại thời điểm này. Takahashi, học cùng lớp, đã mua một chiếc ô tô mới mỗi năm. Bằng cách nào đó, năm nay, tôi muốn lương của mình được tăng.và điểm mấu chốt là phải lấy lòng cô Giám đốc Morisawa, một người đẹp lạnh lùng ngồi trước mặt bạn và hơi khó gần. Bằng cách nào đó, Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho điều đó và cuối cùng tôi đã làm được

Server HD

Thể loại:Uncategorized

Mùa “thẩm định” năm nay lại đến. Đã ba năm kể từ khi tôi gia nhập công ty. Công ty chúng tôi có một hệ thống tiền lương hàng năm và tiền lương của năm tới được xác định bởi sự đánh giá tại thời điểm này. Takahashi, học cùng lớp, đã mua một chiếc ô tô mới mỗi năm. Bằng cách nào đó, năm nay, tôi muốn lương của mình được tăng.và điểm mấu chốt là phải lấy lòng cô Giám đốc Morisawa, một người đẹp lạnh lùng ngồi trước mặt bạn và hơi khó gần. Bằng cách nào đó, Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho điều đó và cuối cùng tôi đã làm được

Mở rộng